Användbara artiklar, videor, böcker:

Ätstörningar

 

Hjälp till självhjälp via internet har en positiv effekt på ätstörningar, visar en ny, systematisk översikt.

Detta skriver Psyknytt.no.De fortsätter med att säga:

Internet kan användas för mer än webbplatser och bloggar som förhärligar anorexi och bulimi. En ny studie visar nu att online-metoder kan hjälpa människor som lider av olika ätstörningar och som vill bli bättre.

En kort sammanfattning av forskningsresultaten:

  • Onlineåtgärder hade medel till stor effekt vid överätning och bulimi.
  • Internetgruppen hade en högre förekomst av avhållsamhet i alla studier som ingick i undersökningen, jämfört med kontrollgruppen. 
  • Sex studier inkluderade också uppföljning. Fem av dessa fann att den positiva effekten av åtgärden kvarstod och i vissa fall ökade under uppföljningsperioden.

De avslutar

Våra resultat bekräftar att internetbaserade åtgärder som använder guidad självhjälp kan vara till hjälp för personer med ätstörningar. 

 

källa

Citera den här artikeln

 

Använd gärna information från den här artikeln på din webbplats, men kom ihåg att lägga till en länk.

Upplagt av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, specialist i klinisk socialpsykologi. Doktorsexamen.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Läs mer om ätstörningar