Användbara artiklar, videor, böcker:

Inlärningssvårigheter

 

Minnesspelet handlar om att hitta två identiska kort, samtidigt som du lär dig ordet genom att titta på kortet, se ordbilden och höra ordet.

Läs mer …

Ordspelet är gjort för att barnet ska lära sig mer än 100 AKTUELLA ORD som de stöter på i sin vardag.

Läs mer …

Som ordspelet, men på engelska. Bra hjälp för att lära dig engelska ord. 

Läs mer …

Med gratisversionen kan du arbeta med de 50 vanligaste orden. Med den fullständiga versionen får du tillgång till 500 högfrekventa ord, ordnade efter frekvens och längd.

Läs mer …